Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27413-61000                                                                                    Κόρινθος 30-12-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 28/12/2011 και οι σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι παρακάτω:

· Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΔΕΗ για το έργο «Κέντρο Υπερηψηλής Τάσης Κορίνθου και Γραμμών Μεταφοράς για ηλεκτρική διασύνδεση αυτού» στ θέση «Γκα» του Δήμου Κορινθίων. Οι λόγοι της άρνησης του Δήμου συνίστανται στα εξής:
Α. Δημιουργεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής , όχι μόνο το έργο , αλλά και η κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς και τοπικών δικτύων, πυλώνων και αγωγών.
Β. Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε περιοχή με έντονη γεωργική δραστηριότητα , η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. Επίσης θα δημιουργήσει αλλαγές στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής, θα προκαλεί θορύβους, θα αλλάξει την φυσική κατάσταση της περιοχής.
Γ. Είναι πολύ κοντά στον εθνικό δρόμο Κορίνθου-Άργους στον οποίο διακινούνται καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων με επιβαίνοντες χιλιάδες ανθρώπους.
Δ. Είναι πλησίον και ανάμεσα στους οικισμούς Αλαμάνου, Σολομού, Αθικίων και Χιλιομοδίου σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων και θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων τους και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.
Ε. Θα δημιουργήσει αλλαγές στη χρήση γης και στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
Στ. Το προτεινόμενο έργο είναι μεγάλο και με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην καλλιεργήσιμη γη , στην υγεία των ανθρώπων, στη τοπική οικονομία.
Ζ. Το εν λόγω έργο δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
Η. Στο ΣΧΟΑΠ δεν έχει προβλεφθεί η δημιουργία τέτοιων μονάδων. Η θέση ΓΚΑ έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή εγκατάστασης μονάδων χαμηλής όχλησης και όχι μονάδων υψηλής όχλησης που είναι η δημιουργία και εγκατάσταση ΚΥΤ. Άρα σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ όταν κάτι παρόμοιο δεν προβλέπεται ρητά .
Θ. Για το θέμα αυτό επανειλημμένα , τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων , όσο και τα τέως Δημοτικά Συμβούλια Σαρωνικού και Τενέας, αλλά και οι Λαϊκές Συνελεύσεις των κατοίκων των περιοχών αυτών εδώ και δύο χρόνια έχουν αντιταχθεί στα σχέδια της ΔΕΗ για κατασκευή ΚΥΤ στη συγκεκριμένη θέση.

· Εγκρίθηκε η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.
· Καθορίστηκαν οι θέσεις άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κορινθίων για το έτος 2012.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύσταση Μουσείου Μικρασιατικών και Προσφυγικών Κειμηλίων στην Ιωνία (Συνοικισμός) της Κορίνθου. Πρόκειται για το πρώτο βήμα υλοποίησης του στόχου της Δημοτικής Αρχής για έναρξη , κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου , που αποτελεί πόθο των Μικρασιατών, της Μικρασιατικής Στέγης και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου για φύλαξη και ανάδειξη όλων των Κειμηλίων από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες της Μικρασίας και του Πόντου. Το Μουσείο αυτό θα λειτουργεί ως Τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων.
· Ομόφωνα επικυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση αίτησης αναστολής και αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της απόφασης της Επιτροπής χωροθέτησης Ζωνών Υδατοκαλλιεργειών. Πρόκειται για την απόφαση του Υπουργείου που ορίζει ως ζώνη Ιχθυοκαλλιέργειας όλη περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου από το Λυχνάρι μέχρι τη Σελόντα, μία περιοχή η οποία είναι ήδη υπερκορεσμένη από ιχθυοτροφεία.

                                                                                                         Από το γραφείο τύπου