Αποτελέσματα για προσλήψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Στη συνέχεια αναρτώνται: i) οι πίνακες κατάταξης, ii) απορριπτέων και iii) διοριστέων υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, κατόπιν της αριθμ.1/2011 ανακοίνωσης του Δήμου μας.

Εργάτες

Συνοδοί

Υδραυλικοί

Οδηγοί

Απορριπτέοι

Διοριστέοι