ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
                NOMOΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                Κόρινθος, 03-01-2012 
                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                         Αριθμ. Πρωτ. 138
                    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                
                    ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ     
                                                                                                      
                                                                                                          
               ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                              
               Τ.Κ. 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                               
               ΠΛΗΡ.:                                                                                                                      
               ΤΗΛ.:27413 61003                                                       
                                                                                                
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 194/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στη Κόρινθο (αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32) στις 13 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :
 
  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
  2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου
  3. Προτάσεις επί των δημοτικών τελών , φόρων και δικαιωμάτων
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα 16/1/12 και ώρα 6:00 μ.μ.) οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
 
                                                                              
 
Ο Πρόεδρος
                                                                                              Της Δημοτικής Επιτροπής
                                                                                   Διαβούλευσης
 
 
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
   Δήμαρχος Κορινθίων