Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κορινθίων προς Διαβούλευση

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου   Κορινθίων   2011 – 2014
 
 
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κορινθίων που περιέχει τα παρακάτω:
 
Άξονες και  μέτρα εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδιασμού

 Επικαιροποίηση ανάλυσης SWOT 

 Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
 
 
Ο Δήμος   Κορινθίων καλεί τον κάθε πολίτη χωριστά και κάθε τοπικό και κοινωνικό ή οικονομικό φορέα της πόλης να υποβάλλει τις προτάσεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Ηλεκτρονικά στο email: programmatismos@korinthos.gr
Ταχυδρομικά: Δήμος Κορινθίων , Κολιάτσου 32   με την ένδειξη για το «Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Κορινθίων 2011 – 2014»
Από 5-1-2012 έως 15-1-2012
Μπορείτε παρακάτω να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο
 
 
 

 

Leave a Comment