Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των προσληφθέντων με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700                                                                                       Κόρινθος 03-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1/2011, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συμπολιτών μας που έκαναν αίτηση για πρόσληψη από το Δήμο Κορινθίων, με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου.
Στους πίνακες, αναρτήθηκαν όσοι προσελήφθησαν αλλά και όσοι απορρίφθηκαν αφού δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στην ανάρτηση πινάκων των προσληφθέντων διευκρινίζονται οι κατηγορίες που αφορούν τις εξής ειδικότητες :

-οδηγοί
-υδραυλικοί
-εργάτες καθαριότητας
-συνοδοί απορριμματοφόρων

                                                                                          από το γραφείο τύπου