Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά»

Ο Δήμος Κορινθίων αναρτά προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου: «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» με προϋπολογισμό 108.500,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.). Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dcorinth1@otenet.gr

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

 

 Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως και στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την 24/1/2012 και ώρα 13:00