Προστασία των καταναλωτών-δημοτών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413.61000

Fax: 27410.71700                                                                                                   Κόρινθος 05-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της προστασίας του υγιούς εμπορίου και της τοπικής κοινωνίας από προϊόντα που δεν πληρούν στοιχειώδεις προδιαγραφές, η Δημοτική Αστυνομία προβαίνει σε συνεχείς και εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρη την πόλη της Κορίνθου με στόχο ν’ αποτρέψει την εξαπάτηση των καταναλωτών – δημοτών μας και την διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων του εμπορικού κόσμου.
Κατά τους ελέγχους αυτούς, κατασχέθηκε ικανή ποσότητα παράνομων, κλεψίτυπων (μαϊμού) προϊόντων, η οποία θα παραδοθεί στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές για να καταστραφεί.
Οι συνεχείς και εντατικοί αυτοί έλεγχοι θα συνεχιστούν, ώστε να επιτευχθεί η πάταξη του παραεμπορίου και η πλήρης προστασία των καταναλωτών – δημοτών μας, καθώς και του εμπορικού κόσμου.


                                                                                           Από το Γραφείο Τύπου

 

 

 

Leave a Comment