Επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413.61000

Fax: 27410.71700                                                                                          Κόρινθος 09-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου με τις ήδη σε εξέλιξη παρεμβάσεις της και δίνοντας έμφαση στην ομαλή λειτουργία των οχημάτων στο κέντρο της Κορίνθου, αναβαθμίζει τη ροή κίνησης των τροχοφόρων με την δημιουργία κυκλικών κόμβων σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, μειώνοντας έτσι τις καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα και αυξάνοντας την ασφάλεια τόσο των τροχοφόρων όσο και των πεζών.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι κυκλικοί κόμβοι προτιμώνται από τους φωτεινούς σηματοδότες καθώς επιτυγχάνουν μείωση της ρύπανσης και των συγκρούσεων από 50 έως 90%, μείωση της ταχύτητας των εισερχομένων οχημάτων στον κόμβο, καθώς και ελάττωση των καθυστερήσεων.
Έτσι, η κυκλική υπερυψωμένη νησίδα διαμορφώνεται κατάλληλα με σκοπό την αισθητική και την αναγνωρισιμότητα των κόμβων καθώς και την έγκαιρη καθοδήγηση των οδηγών. Η πορεία είναι με τέτοιο τρόπο ρυθμισμένη ώστε τα οχήματα να κινούνται συνεχώς με φορά αντίθετη προς εκείνη των δεικτών του ωρολογίου και η είσοδος τους σε αυτόν να ελέγχεται , παραχωρώντας προτεραιότητα στους κινούμενους επί του κόμβου οδηγούς.
Οι κεντρικές οδοί που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και αυξημένη επικινδυνότητα είναι οι διασταυρώσεις των οδών Εθνικής Αντίστασης και Γεωργίου Παπανδρέου καθώς και η αντίστοιχη Γεωργίου Παπανδρέου και Πατρών.
Η χωροθέτηση τους εκτός του Εμπορικού Κέντρου της πόλης και η επάρκεια του διαθέσιμου χώρου, επιτρέπουν την διαμόρφωσή των κόμβων με μικρής όχλησης παρεμβάσεις και χαμηλό κόστος κατασκευής. Για την υλοποίηση τους ελήφθησαν υπόψη, η μελέτη διαδρομής ποδηλάτου, εκείνη των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου καθώς και η απογραφή των Τροχαίων ατυχημάτων.
Έτσι, στην διασταύρωση των οδών Πατρών και Γεωργίου Παπανδρέου, ο κυκλικός κόμβος έχει ακτίνα 2 μέτρα και 3 μέτρα λωρίδα υπέρβασης για την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων καταλήγοντας σε ένα επαρκές εύρος κυκλικής λωρίδας 6 μέτρων. Η επόμενη δεύτερη διασταύρωση είναι εκείνη των οδών Εθν. Αντίστασης και Γεωρ. Παπανδρέου, όπου ο κόμβος έχει ακτίνα 4 μέτρων , λωρίδα υπέρβασης 3 μέτρα και τελική επαρκή κυκλική λωρίδα 6 μέτρων.
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, οι κεντρικές νησίδες των παραπάνω κόμβων, περικλείονται από χαμηλό κράσπεδο ή ζώνη υπέρβασης με διαφορετικό υλικό και χρωματισμό για την διέλευση των μεγάλων οχημάτων, με σκοπό να διαχωρίζονται ευκρινώς τα κράσπεδα από την νησίδα και το οδόστρωμα και να γίνεται έτσι αντιληπτή η χρήση τους.
Το έργο αυτό εντάσσεται σε ένα μεγάλο φάσμα έργων της δημοτικής Αρχής , όπου αντιμετωπίζεται και επιλύεται το χρόνιο ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις συγκεκριμένες κεντρικές οδούς με έμφαση στο αστικό περιβάλλον της Κορίνθου, εξυπηρετεί αρτιότερα τα τροχοφόρα οχήματα, προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί ασφαλέστερα τις μετακινήσεις των πεζών και ποδηλάτων και παρεμβαίνει γενικά στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλάζοντας την εικόνα τόσο της πόλης της Κορίνθου.

 

                                                                           Από το γραφείο τύπου