Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφ. συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου

Ο Δήμος Κορινθίων αναρτά προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου: «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» με προϋπολογισμό 251.803,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.). Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dcorinth1@otenet.gr

Διακήρυξη

Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως και στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την 27/1/2012 και ώρα 13:00