Στο ΣτΕ η έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

                                                                                                                      Κόρινθος 17-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Κορινθίων ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθ. 31711/4.11.2011 απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και η συναφής στρατηγική μελέτη περιβαλοντικών επιπτώσεων.
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος διαθέτει μεγάλη σε έκταση ακτογραμμή στα γεωγραφικά του όρια με έντονη την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ιχθυοκαλλιεργειών.
Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ζητείται η ακύρωση της υπουργικής απόφασης είναι οι εξής:
-Πρώτον, η μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας έγκρισης του σχετικού χωροταξικού, καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ προηγουμένως αιτιολογημένη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για το συγκεκριμένο χωροταξικό.
-Δεύτερον, η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, καθώς ένα από τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής, που είναι υπεύθυνος στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, διατηρεί η οικογένειά του μεγάλη επιχείρηση Ιχθυοκαλλιεργειών.
-Τρίτον, η λανθασμένη επιλογή τεχνικών προσέγγισης του θέματος, που δεν έγιναν με τους κανόνες της επιστήμης. Δεν επιλέχθηκε δηλαδή ένα μοντέλο χωροταξικής οργάνωσης με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό του χώρου, αλλά ένα μοντέλο ανάπτυξης που ανορθόδοξα τελικά επιτρέπει την ίδρυση, κατά προτεραιότητα κιόλας, δραστηριότητας ιχθυοκαλλιεργειών σε όλο σχεδόν τον Ελλαδικό παράκτιο χώρο.
-Τέταρτον, οι έντονες συγκρούσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στις προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης και ανάπτυξης της, σε βάρος άλλων χρήσεων και δραστηριοτήτων εκεί, κυρίως σε βάρος του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και η αγνόηση της ανάγκης προστασίας περιοχών με ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον.
Η υπόθεση ανατέθηκε από το Δήμο λόγω της ιδιαιτερότητάς της στο δικηγόρο Αθηνών και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάριο Χαϊνταρλή, ειδικό σε θέματα δικαίου χωροταξίας και περιβάλλοντος.


                                                                                                      Από το γραφείο τύπου
 

Leave a Comment