Συνάντηση ΣΠΟΑΚ με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

                                                                                                                Κόρινθος 19-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη το μεσημέρι, στις 18-01-2012, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΠΟΑΚ και Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, με σκοπό την ουσιαστική συζήτηση για την προστασία και ανάπτυξη του Κορινθιακού κόλπου.
Εκεί παρευρέθηκαν επιπλέον, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι δεκαπέντε Δήμοι και οι τέσσερεις Περιφερειάρχες των οποίων τα διοικητικά τους όρια βρέχονται από τον Κορινθιακό. Στη συνάντηση αυτή για πρώτη φορά τέθηκαν οι βάσεις μίας συνεργασίας με την Ελληνική κυβέρνηση με σκοπό, την λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το μέλλον του Κορινθιακού και συγκεκριμένα, με άμεσα μέτρα για την προστασία του, θωρακίζοντας το παράκτιο μέτωπό του από την καθημερινή διάβρωση και προστατεύοντάς το από την υφισταμένη βιομηχανική, γεωργική και εν γένει ρύπανση.
Επιπλέον, οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία και ανάπτυξη του Κορινθιακού κόλπου θα πρέπει να στηριχθούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα (data), που θα έχουν σαν στόχο, την χρηματοδότηση μέτρων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ετσι, μετά την συνάντηση με τους αρμοδίους των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονομίας, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την χρηματοδότηση των μελετών που αφορούν το μέλλον του Κορινθιακού κόλπου.
Ο Κορινθιακός είναι μια μικρογραφία της Μεσογείου θάλασσας, όπου σε αντιστοιχία της διώρυγας του Σουέζ και του στενού του Γιβραλτάρ έχουμε την διώρυγα της Κορίνθου και αυτού του Ρίου-Αντιρρίου. Ενώ άλλα παρόμοια θαλάσσια οικοσυστήματα προστατεύονται, ο Κορινθιακός παρά την πλούσια θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του παραμένει ακόμα και σήμερα ο λιγότερα ανεξερεύνητος Κόλπος.

 

                                                                                                 Από το γραφείο τύπου