Διαβούλευση για την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

                                                                                                                   Κόρινθος 20-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία διεξήχθη η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) του Δήμου Κορινθίων, το απόγευμα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2012, στην αίθουσα διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων στο Δήμο Κορινθίων. Τα 25 μέλη του, προσήλθαν για να ενημερωθούν και να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, που αφορά τη διαδικασία Διαβούλευσης της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορινθίων.
Η Δ.Ε.Δ. συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημάρχου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του Δήμου, προκειμένου να ενημερωθούν επί των διαδικασιών, ώστε σε επόμενη συνεδρίαση να γνωμοδοτήσει σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος.
Ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι μέσω της λειτουργίας της Δ.Ε.Δ., ο Δήμος στοχεύει στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και στην αύξηση της συμμετοχικότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ανέφερε επίσης, ότι έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης της πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την δημοτική περίοδο 2011-2014, θα ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της διατύπωσης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγραμματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στον Δήμο. Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, αποτυπώνονται οι αναπτυξιακές δραστηριότητες και η γενική στρατηγική του δήμου, οι στόχοι, οι δράσεις, ο προγραμματισμός δράσεων, ο οικονομικός προγραμματισμός και οι δείκτες παρακολούθησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα είκοσι πέντε μέλη ενέκριναν ομόφωνα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων, τοποθετήθηκαν θετικά για τον νέο θεσμό, όπου συζήτησαν επιπλέον με το Δήμαρχο για τους προβληματισμούς τους, διατυπώνοντας περιεκτικά και κάποιες προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.


                                                                                                    Από το γραφείο τύπου