ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 27-01-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ.3110            
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                 
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                     
 
                                           
 
 
 
 
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 και των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου  2012  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τo παρακάτω μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης: 
  
 
       ‘’Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012’’
                                                                                   
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ