Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/01/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax:27410-71700

                                                                                                                             Κόρινθος 30-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Τετάρτη 18/1/2012 με βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη την Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του 2012 και την μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων:
· Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων έτους 2012. Πρόκειται για διάφορα έργα σε όλες τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου συνολικού προϋ/σμού περίπου 16.500.000 €.
Εξ αυτών έργα συνολικού ύψους 6.300.000 € είναι συνεχιζόμενα και 10.200.000 € είναι νέα έργα.
Από τα νέα έργα ποσοστό 62% διατίθεται για την περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων, κάνοντας πράξη την προγραμματική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για ανάπτυξη και ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια.
Στους προϋ/σμούς αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013), το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υ.Π.Ε.ΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), το ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). κλπ.
· Καμία αναπροσαρμογή δεν έγινε στα δημοτικά τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, ηλεκτροδοτουμένων χώρων, νεκροταφείου κλπ για το 2012 και εφεξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τους δημότες, έρχεται αρωγός στην προσπάθεια των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις δυσμενείς συγκυρίες, περιορίζοντας τα έξοδα των ανταποδοτικών αυτών υπηρεσιών.
· Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η επιβολή Τέλους Διοδίων για τα φορτηγά αυτοκίνητα που εξέρχονται από το λιμάνι της Κορίνθου ποσού € 20 για κάθε έξοδο. Σκοπός του νέου αυτού τέλους είναι η αντιστάθμιση της ζημιάς που υφίσταται , τόσο ο Δήμος Κορινθίων, όσο και οι δημότες ευρύτερα με την κυκλοφορία των νταλικών επί του βασικού οικιστικού ιστού της πόλης στην οδό Απόστόλου Παύλου και Πατρών (φθορά οδοστρωμάτων, οδοσήμανση, κυκλοφοριακοί κόμβοι, ρύπανση, κυκλοφοριακά προβλήματα, κλπ.
· Ομόφωνα απορρίφθηκε πρόταση του Υπουργείου Υποδομών για λειτουργία νέου λατομείου στη θέση «Άσπρο Βουνό» της δημοτικής κοινότητας Αθικίων, για την κάλυψη αναγκών των εταιρειών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών για σοβαρούς περιβαλλοντικούς λόγους που θίγουν τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, ενώ παράλληλα επηρεάζονται τα γειτνιάζοντα δάση της περιοχής.
· Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για αύξηση του ποσού επιχορήγησης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου από το ποσό των € 10.000 σε € 30.000 στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης Δήμου, Μουσείου και Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να επαναλειτουργήσει το μοναδικό Μουσείο στο είδος του που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή.

 

                                                   Από το γραφείο τύπου