ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 17-02-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 5866            
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                        
 
                                                                
 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22η Φεβρουαρίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα:
 

 
 
1.      Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Α/θμιας Εκπαίδευσης για συγχώνευση των 1ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων και Σολομού-Αθικίων αντίστοιχα
2.      Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΚΕΠΑΠ)»
3.      Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012 του Ν.Π «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
4.      Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2012 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων
5.      Έγκριση του Προϋπολογισμού   έτους 2012 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ )
6.      Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων
7.      Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων
8.      Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων και εξοπλισμού από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε.
9.      Συνεργασία με το Σύλλογο «Ακτιβιστική Ροή Κορίνθου», για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων
10.Ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»
11.Μη απαίτηση απαλλοτριώσεων στο χώρο κατασκευής των έργων «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»
12.Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων καρναβαλικών εκδηλώσεων
13.Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
14.Μετονομασία της οδού Ηπείρου στο Περιγιάλι
15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική και Υδρογεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας για επέκταση κοιμητηρίου στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννου»
16. Αγορά ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στο νεκτροταφείο Γαλατακίου
17. Περί του χαρακτηρισμού ή μη της παλαιάς γέφυρας στο Σολομό επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους, ως ιστορικού μνημείου
18.Καθορισμός εργασίας υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα
19.Καθορισμός εργασίας προσωπικού μέχρι και το Σάββατο
20.Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το 2012
21.Σύσταση μιας οργανικής θέσης κλητήρα στο ΟΕΥ του Δήμου
22.Σύσταση δύο προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργατοτεχνικού προσωπικού στον ΟΕΥ
23.Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2011  
24.Έγκριση εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών καθώς και για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
25.Λύση ή μη μίσθωσης του κτιρίου Αγ. Νικολάου 17 που στεγάζεται η τέως ΤΥΔΚ
26. Αίτηση Ιωάννη Τσόγκα για οριοθέτηση υδατορέματος στο Σολομό
27.Αίτημα Αικατερίνης Ψυχάρη για προμήθεια του βιβλίου ποιητικής συλλογής «Αγάπες, Θάλασσα, Φωτιά»
28.Αίτημα Παναγιώτη και Νικολάου Σάββα για καθορισμό τιμής προσκύρωσης έκτασης 0,01 τ.μ. στην ιδιοκτησία τους στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας
29. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εκτίμησης οικονομικής αδυναμίας καταβολής εισφορών ΟΓΑ από ασφαλισμένους
30. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Αστική Εταιρεία «ΔΙΟΛΚΟΣ»
31. Αντικατάσταση του Χαράλαμπου Κασίμη από μέλος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
32.Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών κ.λ.π   
33. Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ 
34.Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 

Leave a Comment