Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

                                                                                                                     Κόρινθος 15-03-2012

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών του δήμου μας και μετά από σειρά παρόμοιων παρεμβάσεων σε αθλητικά κέντρα πολλών δημοτικών μας διαμερισμάτων, η Δημοτική Αρχή Κορίνθου και το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, θα τοποθετήσουν νέο χλοοτάπητα και στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου με ίδιους πόρους, συνολικού ποσού 166.000 Ευρώ.
Το έργο, που είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου άρθρου σύνταξης της μελέτης, έχει ήδη δημοπρατηθεί και εντός των προσεχών ημερών κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και υπογράφεται το συμφωνητικό εγκατάστασης του εργολάβου για την ανακατασκευή του νέου χλοοτάπητα ο οποίος, μετά την τοποθέτησή του, θα συντηρηθεί και θα επιμεληθεί για τους πρώτους 2-3 μήνες από την ανάδοχο εταιρεία.
Συγκεκριμένα, η ανακατασκευή του περιλαμβάνει την αφαίρεση του παλιού και την εγκατάσταση νέου προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, κατάλληλου για την χρήση αθλητικών συναντήσεων, όπου αφού θα τοποθετηθεί σε αυτόν νέο υπόστρωμα εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα υλικά, θα εφοδιαστεί επιπλέον από το απαραίτητο αποστραγγιστικό σύστημα που θα εξασφαλίζει την ταχύτατη απορροή των υδάτων.
Με αυτό τον τρόπο θα αναβαθμιστεί αισθητά η δυνατότητα των αθλητικών παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με συνέπεια το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε αθλητικές συναντήσεις, προσδίδοντας ποιότητα και διάρκεια στη σημαντική αυτή παρέμβαση.

 


Από το γραφείο τύπου