ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 16-03-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 9623           
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                        
                                                             

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21η Μαρτίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 

 
 
1.      Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
2.      Γνωμοδότηση  περί του χαρακτηρισμού ή μη  του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς
3.      Αίτημα ίδρυσης Λυκειακών τάξεων στο Σοφικό
4.      Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 1.1 της ΜΟΔ Α.Ε. για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 50.000 €
5.      Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκ/σεων Δ.Δ. Σολομού και Αρχ. Κορίνθου»
6.      Ορισμός επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων επί πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης
7.      Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
8.      Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων κατά τα οριζόμενα του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 στους οικισμούς του Δήμου μας
9.      Διοργάνωση του 5ου Λαϊκού αγώνα δρόμου 7χλμ στη Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου
10.Αίτημα Συλλόγου ΡΕΑ Άσσου για πρόσκληση της Χορωδίας της αδελφοποιημένης πόλης LUGOZ Ρουμανίας, στα πλαίσια την 12ης Χορωδιακής συνάντησης
11.Συμμετοχή του Δήμου στον «Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος»
12.Αίτημα του Πνευματικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Συνοικισμού Κορίνθου για πολιτιστική εκδήλωση 23-25/3/2012
13.Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου μας με την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη λαμπαδηδρομία στη περιοχή μας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012».
14. Συμμετοχή στην διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 186ης επετείου της Εξόδου του Μεσολογγίου από το Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Ν. Κορινθίας «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
15. Έγκριση πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών τηλεδιαγνώσεων στη καρδιολογία από τη CARDIOEXPRESS
16. Λήψη νέας απόφασης για μίσθωση ακινήτων
17.Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
18.Συμμετοχή  ή μη στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
19. Τροποποίηση  προϋ/σμού και τεχνικού προγράμματος
20. Διάθεση  πιστώσεων
21. Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο σεμινάριο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στην Τρίπολη (5-6/4/2012)
22. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2006-2008 της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού
23.Διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη νεκροταφείου
24.Επιστροφή ποσού 395,30 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος                   
25.Αίτηση Σ. Παπαϊωάννου για άδεια  διαμόρφωσης πεζοδρομίου και εισόδου-εξόδου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 38 στην  Κόρινθο
26.Αίτηση Ιωάννη Τσόγκα για οριοθέτηση υδατορέματος στο Σολομό
 
 
 
                                                                             
 
    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ