Μετά από 45 χρόνια βρέθηκε λύση με την κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό κόλπο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

                                                                                                                            Κόρινθος 19-03-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΣΠΟΑΚ και του προέδρου της Δημάρχου Κορινθίων Αλέξανδρου Πνευματικού, επιλύθηκε το πρόβλημα της εναπόθεσης της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό κόλπο.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων σε συνέντευξη του τόνισε ότι ύστερα από 45 χρόνια επιλύθηκε το πρόβλημα με τα κατάλοιπα του αλουμινίου που χύνονταν ανεξέλεγκτα στον Κορινθιακό κόλπο αφού καρποφόρησαν οι προσπάθειές μας και η επιχείρηση της Αλουμίνιον Α.Ε., επένδυσε στην δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων ούτως ώστε, η εναπόθεση των βλαβερών για το περιβάλλον υπολειμμάτων της κόκκινης λάσπης, μετά από την επεξεργασία του αλουμινίου, να διοχετεύεται σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, όπου σε πρώτη φάση, άμεσα, ένα μέρος από αυτά θα μπορεί να είναι χρήσιμο σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Στο εγγύς μέλλον τα εναπομείναντα υλικά της επεξεργασίας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στην οικοδομική (τούβλα), στους δρόμους ως υπόστρωμα, σαν φίλτρα και σε άλλες εφαρμογές, καθιστώντας την όλη επιχείρηση επικερδή για την Εταιρεία και ωφέλιμη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Επόμενος στόχος μας θα πρέπει να είναι η αναβάθμισή της επεξεργασίας των λυμάτων των βιολογικών καθαρισμών για αρδευτικούς σκοπούς αλλά και η επεξεργασία των υπολειμμάτων των ελαιοτριβείων για να μην διοχετεύονται ανεξέλεγκτα στον Κορινθιακό κόλπο καταστρέφοντας το θαλάσσιο περιβάλλον.
Ο Κορινθιακός παραμένει μια κλειστή θάλασσα, μια μικρογραφία της Μεσογείου, που περιβρέχοντας τους πανέμορφους κόλπους του, δίνει ζωή στους κατοίκους της και αποτελεί ζωτικής σημασίας χώρο για να αναπτυχθεί η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του.


Από το γραφείο τύπου