Συμμετοχή του Δήμου στον «Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 98
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: “Συμμετοχή του Δήμου στον «Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος»”
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος  Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 98 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας   διάταξης          
                          ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την από 7/3/2012 επιστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας – Εθνικό Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών, αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος της διεξαγωγής και της περαιτέρω διοργάνωσης του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας και συγκεκριμένα από 16-20 Μαίου 2012, και έχει ως εξής:
.
 «Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2011, και στο πλαίσιο του αγωνιστικού μας σχεδιασμού για το τρέχον έτος, η ομοσπονδία μας θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι θα διοργανώσει και φέτος τον «Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» και συγκεκριμένα από 16-20 Μαΐου 2012 .
Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή ποδηλατική διοργάνωση με μεγάλη προϊστορία, που εκτός της αγωνιστικής χρησιμότητας, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, τις αρχαιότητες της χώρας μας και προβάλλει διεθνώς τις φυσικές ομορφιές της.
Ο αγώνας αυτός, που κατά καιρούς έχουν λάβει μέρος μεγάλα ονόματα της διεθνούς ποδηλασίας, έχει ενταχθεί στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας (UCI). Ο αγώνας θα έχει διάρκεια πέντε (5) αγωνιστικών ημερών (ΕΤΑΠ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
·        Τετάρτη 16/5         1ο ΕΤΑΠ: Κόρινθος – Ναύπλιο                  124 χλμ.
·        Πέμπτη 17/5          2ο ΕΤΑΠ: Ναύπλιο – Σπάρτη                     121 χλμ.
·        Παρασκευή 18/5   3ο ΕΤΑΠ: Σπάρτη  – Αρχαία Ολυμπία        160 χλμ.
·        Σάββατο 19/5       4ο ΕΤΑΠ: Αρχαία Ολυμπία   – Καλάβρυτα 144 χλμ.
·        Κυριακή 20/5        5ο ΕΤΑΠ: Καλάβρυτα- Κόρινθος                 120 χλμ.
 
Η Ομοσπονδίας μας, όπως βλέπετε, προγραμματίζει την 1η και 5η αγωνιστική ημέρα του Γύρου στο Δήμο σας και μεριμνήσει για :
α) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την τεχνική κάλυψη και την τέλεση του αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
β) Την προβολή του αγώνα από τα μέσα μαζικής ενημερωσης (εφημερίδες – ραδιόφωνο –τηλεόραση) πριν και κατά τη διάρκεια του, από το οργανωμένο γραφείο τύπου και μάρκετινγκ της Ομοσπονδίας μας, ενώ θα διανεμηθεί ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό.
γ) Την τηλεοπτική κάλυψη του Γύρου από το χορηγό επικοινωνίας ΣΚΑΙ, με καθημερινή ημίωρη εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις από τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού με συνεντεύξεις των τοπικών φορέων και πλούσια καθημερινή ειδησεογραφική κάλυψη από όλους τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεγάλης αυτής αθλητικής διοργάνωσης, στην οποία θα πάρουν μέρος 100 περίπου αθλητές, 40 τεχνικοί από πολλές χώρες, κριτές, τεχνική υποστήριξη, είναι όπως κα παρελθόν, η δική σας βοήθεια και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατό, εάν έχετε τη δυνατότητα   να συμβάλλετε ως συνδιοργανωτές ως εξής:
1.      Παράθεση γεύματος και δείπνου για τις 15/05/2012 και δείπνου για τις 19/05/2012, 200 περίπου ατόμων (αθλητές, τεχνικοί, αγωνοδίκες κλπ).
2.      Μικροφωνική εγκατάσταση, εξέδρα απονομής επάθλων και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο της εκκίνησης του 1ου ΕΤΑΠ (16/05/2012) και της εκκίνησης του 5ου ΕΤΑΠ (20/05/2012) πιθανόν πλησίον του Δημαρχείου.
3.      Ενημέρωση των σχολείων και των κατοίκων του Δήμου σας, για παρακολούθηση της διοργάνωσης, καθώς κα για την πιθανή διοργάνωση ενός λαϊκού αγώνα ποδηλασίας σε συνδυασμό με τις εκκινήσεις τον ετάπ του Γύρου, σε ώρα που θα συναποφασίσουμε.
4.      Αποστολή προσκλήσεων εκ μέρους του Δήμου σας, για να καλέσετε τις αρχές της πόλης σας.
5.      Τη διάθεση των παρακάτω χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του αρχηγείου του Γύρου, την Τρίτη 15/05 από 09.00- 22.00 για τις ανάγκες του αγώνα:
α) Τρία (3) γραφεία για τους κριτές, γραμματεία, τεχνικούς, κ.λ.π. του Γύρου.
β) ένα γραφείο για τις ανάγκες του γραφείου τύπου της διοργάνωσης ,με τηλεφωνική γραμμή και ίντερνετ, για την αποστολή δελτίων τύπου φωτογραφιών και αποτελεσμάτων, καθώς και ένα φωτοαντιγραφικό.
γ) μία αίθουσα χωρητικότητας 50 ατόμων, για το τεχνικό συνέδριο του αγώνα, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 15/05 και ώρα 19.00.
Οι παραπάνω χώροι θα μπορούσαν να είναι στο Δημαρχείο ή στο Πνευματικό Κέντρο, ή σε οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο κτίριο μας υποδείξετε.
 
Κύριε Δήμαρχε, βέβαιοι ότι με τη συνεργασίας σας θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια άριστη διοργάνωση, που εκτός των άλλων θα αποτελέσει πρώτης τάξεως προβολή της πόλης σας, περιμένουμε απάντηση για τις προθέσεις σας, ώστε να προγραμματίσουμε επίσκεψη εκπροσώπων της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης στην πόλη σας, τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 10.00 στο Δημαρχείο για κοινή σύσκεψη με εσάς, καθώς και με τις Αστυνομικές Αρχές της Περιφέρειάς σας, για τις λεπτομέρειες.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας στέλνουμε τους αθλητικούς μας χαιρετισμούς».
 
Προτείνω την συνδιοργάνωση την 1η και 5η αγωνιστική ημέρα του Ποδηλατικού Γύρου στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια του «Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» από 16-20 Μαΐου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης της διοργάνωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Φαρμάκη Γεώργιου.
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τους Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και την πάγια πολιτική του, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μπορεί να συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής σε αθλητικές συναντήσεις, στο πλαίσιο των δράσεών του για στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων στον τόπο και την προβολή της περιοχής μας και στο επίπεδο αυτό, καθώς επίσης και:
·        Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε. 2012,
·        Τις διατάξεις του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006) και ειδικώς το άρθρο 158,
·        Το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες συνδέονται άμεσα με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Κορινθίων  και συμβάλλουν στην τουριστική αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην κοινωνική και οικονομική προαγωγή των κατοίκων της, αλλά και συνακόλουθα,
·        το γεγονός ότι αποστολή του Δήμου είναι η διαρκής προαγωγή του κοινωνικού και πολιτισμικού επιπέδου των κατοίκων, μέσω της ανοικτής επικοινωνίας και πληροφόρησης, της ανταλλαγής εμπειρίας και της συνεργασίας, αλλά και το γεγονός ότι αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ανάληψη νέων πρωτοβουλιών,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) ΕΓΚΡΙΝΕΙ την πρόταση για συνδιοργάνωση του «Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας» από 16-20 Μαΐου 2012και συγκεκριμένα την 1η και 5η αγωνιστική ημέρα του Γύρου στο Δήμο Κορινθίων, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας – Εθνικό Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το  ποσό  των ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ  ΕΥΡΩ [10.000,00€] Ευρώ, για την ανάδειξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού της περιοχής  μας.
 
Β)  Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού οικονομικού έτους 2012, με  Κ.Α. 15/6472 .0001 και  τίτλο«έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ποσού 50.000,00 Ευρώ.
Με την ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθούν :
1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
2. Αφεψήματα, νερά, χυμους, γλυκά, σάντουιτς για τους αθλητές.
3. Παράθεση τριών (3) γευμάτων για διακόσια (200) άτομα (αθλητές, τεχνικοί, αγωνοδίκες κλ.π).
 
Γ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον κ. Δήμαρχο Κορινθίων για τις δικές του ενέργειες.
 
Δ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 98 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ