Οριστική Μεταβίβαση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 11/04/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πέρασε από το Εθνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία που ρυθμίζει οριστικά με επιτυχία την μεταβίβαση των Κρατικών λιμενικών Ταμείων στους Δήμους, ξεπερνώντας τα αρχικά προβλήματα και δίνοντας για πρώτη φορά ουσιαστικά και ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες και τον έλεγχο στους δήμους που είχαν την δυνατότητα, όπως η Κόρινθος.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός τόνισε ότι «ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες που ενέσκηψαν παρά την εντύπωση που υπήρχε ότι όλα είχαν τελειώσει. Όμως όλο αυτό το διάστημα κάποιοι προσπάθησαν πάρα πολύ και κρατώντας χαμηλούς τόνους, χωρίς δημοσιότητα, αγωνίστηκαν για να υπάρξει αυτή η ευτυχής κατάληξη που, μέσα από αυτή την ρύθμιση, τακτοποιεί τα θέματα των λιμανιών, όχι μόνο στην Κόρινθο αλλά ολόκληρης της Χώρας». Συνέχισε ο Δήμαρχος λέγοντας, ότι «εμείς σαν Δήμος Κορινθίων διαδραματίσαμε καθοριστικό ρόλο σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης γιατί οι παρεμβάσεις και οι γραπτές εισηγήσεις μας ήταν αυτές που οδήγησαν σε αυτήν την τροπολογία». Από την άλλη τόνισε, «θα ήθελα να υπογραμμίσω την καθοριστική συμβολή της κ. Φαρμάκης, όπου από κοινού πραγματοποιήσαμε πολλές επισκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών συναντώντας διαδοχικά την κ. Γεννηματά, τον κ. Κουκουλόπουλο αλλά και άλλους παράγοντες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι της σημαντικής αυτής νομοθετικής ρύθμισης. Παρότι είχαμε μια επανάληψη των προβλημάτων της δεκαετίας του 2000 από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο υπάγεται το Υπουργείο Ναυτιλίας, όλα αυτά ξεπεράστηκαν πείθοντας την κ. Διαμαντοπούλου να εισάγει την σχετική τροπολογία ως Υπουργική για να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν μεμονωμένα από κάποιους Βουλευτές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν για να έχουμε αυτή την ευτυχή κατάληξη, τους αρμόδιους Υπουργούς, τον Κουκουλόπουλο, την κ. Γεννηματά, την κ. Διαμαντοπούλου και την κ. Φαρμάκη για τον ουσιαστικό αγώνα που έδωσε.
Η τροπολογία που πέρασε από την Βουλή την προηγούμενη Δευτέρα και είχε τις υπογραφές των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, παρατείνει τα Προεδρικά Διατάγματα που είχαν λήξει και σε διάστημα δύο μηνών θα συσταθούν μέσω του δημοτικού Συμβουλίου, τα νέα Διοικητικά Συμβούλια. Επιπλέον, θα συσταθούν επιτροπές στην Κόρινθο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου σε αυτές θα συμμετάσχουν οι αντίστοιχοι δήμαρχοι οι οποίοι ιδρύουν Λιμενικά ταμεία. Ετσι ο Δήμαρχος με τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας και τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου θα καταγράψουν τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ούτως ώστε, να ολοκληρωθεί ο επιμερισμός στα Λιμενικά Ταμεία και να γίνει η εκκίνησή τους, μέσα από συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις.
Ξεκινώντας από σήμερα και έως το διάστημα των δύο μηνών, θα ολοκληρωθεί 100% αυτή η διαδικασία, όπου θα αναφέρεται στη μεταβίβαση των Λιμενικών Ταμείων στους δήμους. Η εγκριθείσα τροπολογία που πέρασε με επιτυχία από το Εθνικό Κοινοβούλιο, καθορίζει με λεπτομερή και ακριβή τρόπο την διαδικασία εκείνη που καθιστά τον Δήμο υπεύθυνο να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που σήμερα έχει το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο.

από το γραφείο τύπου