ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Κόρινθος, 20-04-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 14.402
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                                     ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                            Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.: Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068

 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 25η Απριλίου 2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός και διάθεση υπαίθριων χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών στα κόμματα και συνδυασμούς κομμάτων για τη προβολή τους.
2. Λήψη νέας απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης 2.620.000 € για το έργο «Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋ/σμού.
4. Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κορινθίων
5. Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου.
6. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Δήμου Κορινθίων Α΄ Φάση».
7. Παραλαβή μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου».
8. Αίτημα Παύλου Ιορδ. Αλεξίου για δικαστικό συμβιβασμό επί του καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης του σχεδίου Μπαθαρίστρας.
9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 35/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί καθορισμού τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου ακινήτου στο ΟΤ 623 σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας –Κόρινθος (ιδιοκτησίας Αναστ.Χαλβατζίδου).
10. Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο».
11. Έγκριση απολογισμών «Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Άσσου-Λεχαίου» ετών 2008, 2009 και 2010.
12. Έγκριση της 25/2010 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Άσσου-Λεχαίου» περί έγκρισης του απολογισμού έτους 2009.
13. Έγκριση της 38/2010 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου «Οργανισμός Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Άσσου-Λεχαίου» περί έγκρισης απολογισμού έτους 2009.
14. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
15. Αίτημα των Αντωνίου και Αγγελικής Παπαδοπούλου, για επανακαθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενου ακινήτου στο Ο.Τ. Γ222 σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου.
16. Τροποποίηση της αριθμ. 147/30-3-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρήση και μετατροπή οικογενειακών τάφων.
17. Κατανομή ποσού 99.152,75 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Δήμου Κορινθίων, για λειτουργικές δαπάνες.
18. Έγκριση πραγματοποίησης του 5ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου στη Κόρινθο.
19. Διοργάνωση του 3ου Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2012» στα Αθίκια.
20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή στην επιτροπή καταλληλότητας μίσθωσης σχολικών κτιρίων.
21. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
22. Αίτημα κατοίκων περιοχής Αγ. Γεωργίου για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 επί της οδού Πυθαγόρα.
23. Αίτηση Μαριάννας Δανιήλ για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Εθν. Αντίστασης 59 στην Κόρινθο.
24. Αίτημα των κατοίκων για χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Γ. Παπανδρέου 30-32 , για διευκόλυνση εισόδου-εξόδου στη Πολυκατοικία.
25. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
26. Τροποποίηση της 91/21-3-2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης πίστωσης για παροχή συμβουλευτικών τηλεδιαγνώσεων στη καρδιολογία από τη CARDIOEXPRESS.
27. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού.
28. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.

 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ