ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                  
            NOMOΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Κόρινθος, 23-04-2012 
              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ.14.800
              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                  
                ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ     
                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                    Τα Μέλη της Δημοτικής   
                 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                      Επιτροπής Διαβούλευσης  
                 Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                  Δήμου Κορινθίων             
                 ΠΛΗΡ.:                                                                                                                      
                 ΤΗΛ.: 27413 61003                                                       
                                                                                               
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κορινθίων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 194/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στη Κόρινθο (αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, Κολιάτσου 32) την 9η Μαίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο παρακάτω θέμα :
 
«Μετατόπιση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, της πόλης της Κορίνθου, από την οδό Απ. Παύλου στην οδό Κολιάτσου»
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα 10/5/12 και ώρα 7:00 μ.μ.) οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
 
                                                                                  Ο Πρόεδρος
                                                                      Της Δημοτικής Επιτροπής
                                                                              Διαβούλευσης
 
 
  
     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
            Δήμαρχος Κορινθίων
          

 

Α

Leave a Comment