Ανακοίνωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 09/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των αποφάσεων της διακομματικής επιτροπής για τις εκλογές, εξυπηρέτησε όλα τα κόμματα και όλους τους υποψηφίους Βουλευτές.
Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Δήμος δεν υποστήριξε κανένα κόμμα και δεν υπάρχει καμία αναφορά ή σχόλιο υποστήριξης οποιουδήποτε κόμματος.