ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος, 11-05-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.17799
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                        
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                
                ΠΛΗΡ.:                                                                                      
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
                                                   
:

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 16η Μαίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 

 
1.      Επικαιροποίηση της 91/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Άσσου-Λεχαίου περί αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Αναστασίας Μπαλτά για διεύρυνση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στον Άσσο
2.      Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Άσσου, για τη δημιουργία νέου νεκροταφείου στον Άσσο (μετά την 167/2009 κατ΄ αρχήν απόφαση Δ.Σ. Άσσου-Λεχαίου).
3.      Αγορά ακινήτου στο Στεφάνι για δημιουργία κοινοχρήστου χώρου
4.      Αίτημα κατοίκων (Αρ. Λειβαδίτη κ.λ.π) για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου στο Ο.Τ. 606                                                                                                                                                                      
5.      Αίτημα Ιωάννη Οικονόμου για δικαστικό συμβιβασμό επί του καθορισμού τιμής μονάδος ρυμοτομούμενου ακινήτου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
6.      Καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Παύλου Ιορδ. Αλεξίου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
7.      Συγκρότηση επιτροπής ετοιμόρροπων επικίνδυνων κτισμάτων
8.      Κατανομή αδιάθετης ΣΑΤΑ ετών 2003, 2006, 2007,2008,2009 και 2010
9.      Παραλαβή μελέτης «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
10.Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης υπηρεσίας με σύμβουλο για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στη «Σύνταξη Τεχνικοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης για την ενεργοποίηση αναβάθμισης σε κτίρια και υποδομές του Δήμου Κορινθίων» στα πλαίσια του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
11.Τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Ανάπλαση –Διαμόρφωση πλατείας Σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας»
12.Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της πτηνοτροφικής μονάδος ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης «Ζήσιμος Ε. Κατσαμπούκας» στο Σοφικό.
13.Αποδοχή παραίτησης της Σοφίας Δασκαλοπούλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»
14.Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
15. Έγκριση της αριθ. 14/20-3-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ.
16. Έγκριση πίστωσης για έντυπη και ηλεκτρονική τουριστική προβολή του Δήμου μας
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» (Α.Μ. 41/2010)
18. Αίτημα Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσσου για συμμετοχή του Δήμου στη 12η Χορωδιακή Συνάντηση στον Κάτω Άσσο.
19. Αίτημα Έλενας Μιχαηλίδου για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της βραδιάς μπαλέτου
20. Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Ποντίων Ν. Κορινθίας εκδήλωσης για την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
21. Έγκριση πίστωσης για την προμήθεια του βιβλίου «Κόρινθος 100 χρόνια ρεπορτάζ» του Τρύφωνα Καραβούλια
22.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋ/σμού.
23. Διάθεση πιστώσεων
24. Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ
 
 
 
 
    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ