ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος, 24-05-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθμ. Πρωτ.20177
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                             
:

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Μαίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 

 
1.      Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ της πράξης «Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής».
2.      Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Κορινθίων , Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων και ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Περαχώρας για την Πράξη «Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής». Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.
3.      Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου  Κορινθίων, Δήμου Βέλου-Βόχας και Δήμου Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων, για τη πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.». Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.
4.      Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου {άρθ. 35 § 1 του Ν. 3937/2011}».
5.      Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό  Κεχριές, Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας {άρθ. 35 § 1 του Ν. 3937/2011}»
6.      Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρή, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου {άρθ 35 § 1 του Ν. 3937/2011 }»
7.      Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρή, Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου {άρθ 35 § 1 του Ν. 3937/2011}»
8.      Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολωμού & Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»
9.      Αποδοχή των όρων της αριθμ. 1293/2.5.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και έγκριση των μελετών των υποέργων της προτεινόμενης πράξης.
10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων υπέρ της Τοπικής βιώσιμης Ενέργειας.
11.Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας.
12.Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων.
13.Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου
14. Διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου»
15. Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου στην Αλεξανδρούπολη για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
16. Έγκριση δαπανών για μετακινήσεις του Δημάρχου εκτός έδρας.
17. Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 31.12.2012
18. Έγκριση δαπάνης 9ης εθελοντικής Αιμοδοσίας Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
19. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης λήξης του προγράμματος «Έξω Μαζί» τους έτους 2011-2012
20.Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ – Επιστροφή ποσού.
21.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012
 
 
 
    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 

Leave a Comment