Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28/05/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 29/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα 28/5/2012 με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ήσαν οι εξής:

· Εγκρίθηκε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης λυμάτων της παραλιακής ζώνης της δημοτικής ενότητας Σαρωνικού (οικισμοί Κάτω Αλμυρής, Λουτρών Ωραίας Ελένης) , Ισθμίων και μεταφοράς αυτών στο Βιολογικό καθαρισμό Αγίων Θεοδώρων. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋ/σμού 20.564.960 € με χρηματοδότηση από επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ήδη είναι έτοιμα τα τεχνικά δελτία για την υποβολή τους στο ΥΠΕΚΑ και τη λήψη της οριστικής έγκρισης.
· Εγκρίθηκε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και Δήμου Βέλου Βόχας για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης λυμάτων στη παραλιακή ζώνη της δημοτικής ενότητας Άσσου-Λεχαίου (Λέχαιο , Περιγιάλι, Άσσος και Κάτω Άσσος) και τη δημοτική ενότητα Βόχας (Βραχάτι και Ζευγολατιό) με παράλληλη αναβάθμιση του υπάρχοντος κοινού βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου-Λουτρακίου ώστε να γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋ/σμού 49.350.000 € με χρηματοδότηση από επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ήδη είναι έτοιμα τα τεχνικά δελτία για την υποβολή τους στο ΥΠΕΚΑ και τη λήψη της οριστικής έγκρισης.

· Ομόφωνα εγκρίθηκε υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόννηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου των έργων:
1. Ανάπλαση διαμόρφωση οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας 600.000 €
2. Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου 60.000 €
3. Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 70.000 €
4. Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων 70.000 €
5. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης 70.000 €
6. Προμήθεια χημικών τουαλεττών 70.000 €
7.Προμήθεια φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας 70.000 €
8.Προμήθεια εξοπλισμού σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων 70.000 €

· Εγκρίθηκε η Υπογραφή Συμφώνου των Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας.
· Εγκρίθηκε το πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου Κορινθίων συμβολικού κόστους 15.000 € για παιδιά απόρων συνδημοτών και κατοίκων του Δήμου μας.
· Εγκρίθηκε πίστωση 7.000 € για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης της Κορίνθου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
· Εγκρίθηκε η ετήσια αθλητική εκδήλωση του Δήμου προς τιμήν του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» στις 24/6.

από το γραφείο τύπου