Δικαιολογητικά δικαιούχων Πρόνοιας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

 

Κόρινθος 14/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κορινθίων, ανακοινώνει ότι όσοι εν-ενεργεία επιδοματούχοι δεν έχουν απογραφεί, παρακαλούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας (Αδειμάντου 22- 2ος όροφος) από 18/06/2012 έως 20/06/2012 τα εξής δικαιολογητικά:
1- Δελτίο Απογραφής των ΚΕΠ
2- Εκκαθαριστικό Εφορίας (Α.Φ.Μ.) ή Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία , σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
3- Βιβλιάριο Υγείας (ΑΜΚΑ) σς φωτοτυπία
4- Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοτυπία
5- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο σας και βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
6- Ληξιαρχική πράξη γέννησης όταν πρόκειται για ανήλικο τέκνο.
7- Τραπεζικός λογαριασμός ή λογαριασμός ΕΛΤΑ σε φωτοτυπία.

από το γραφείο τύπου