Λήγει την Δευτέρα η προθεσμία για τις κατασκηνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax:27410-71700

Κόρινθος 15-06-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα !8 Ιουνίου 2012, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, που αφορά στο πρόγραμμα των Θερινών κατασκηνώσεων του Δήμου μας.
Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο δίνεται η ευκαιρία σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Οι κατασκηνώσεις για τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να δηλώσουν συμμετοχή είναι οι κάτωθι:
· FREELAND στο Χιλιομόδι Κορινθίας
· RANCH στο Σοφικό Κορινθίας
· SUMMER FUN στην Ξυλοκέριζα Κορινθίας
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τις οποίες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι γονείς είναι οι κάτωθι :
· 11 Ιουλίου έως και 22 Ιουλίου FREELAND-
· 9 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου SUMMER FUN
· 13 Ιουλίου έως και 24 Ιουλίου RANCH
· 22 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου FREELAND
· 20 Ιουλίου έως 31 Ιουλ-SUMMER FUN
· 23 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου RANCH
· 1 Αυγούστου έως και 12 Αυγούστου -SUMMER FUN
· 4 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου FREELAND
· 5 Αυγούστου έως 16 Αυγούστου RANCH
· 12 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου SUMMER FUN
· 15 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου RANCH-FREELAND
· Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών που θα συνοδεύονται απο την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών :
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
· Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
· Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα
· Οικογενειακό βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα
· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2011 ή φορολογικής δήλωσης εφόσον δεν έχει εκδοθεί –(σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορεία.
· Ε9
· Άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες στην οικογένεια (πιστοποιητικό Υγείας, διαζευκτήριο, χηρεία, ανεργία κ.λ.π.)
· Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων από την Πέμπτη 31 Μάιου 2012 έως και την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωινές ώρες 08:30-12:00.
· Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 27413.61022
 

από το γραφείο τύπου