Συνδιοργάνωση με το Κέντρο «ΔΙΟΛΚΟΣ» εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 196
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. : «Συνδιοργάνωση με το Κέντρο «ΔΙΟΛΚΟΣ» εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
        1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
        2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
        3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
        4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
        5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
        6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
        7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
        8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
        9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον του θέματος «Συνδιοργάνωση με το Κέντρο «ΔΙΟΛΚΟΣ» εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών»  επειδή η ανωτέρω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23-06-2012. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
      
Απόφαση: 196   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός  ημερήσιας διάταξης  θέμα          
       έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. 85/11-06-2012 έγγραφο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΔΙΟΛΚΟΣ», σύμφωνα με το οποίο ζητείται να συμμετέχει ο Δήμος ως συνδιοργανωτής στα πλαίσια του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών (26Ιουνίου)», στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κόρινθο από 23-06-2012 έως 25-06-2012 και συγκεκριμένα:
· Την παραχώρηση γηπέδου για τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαιμάχων Πέλοπα Κιάτου με την ομάδα της Θεραπευτικής Κοινότητας Εφήβων «Ατραπός» του ΟΚΑΝΑ την Κυριακή 24-6 ή τη Δευτέρα 25-6-2012.
· Την τοποθέτηση βάθρου στα Καλάμια για την πραγματοποίηση της συναυλίας από 8μελές μουσικό συγκρότημα της Θεραπευτικής Κοινότητας 18άνω, το Σάββατο 23-6-2012.
· Την οικονομική κάλυψη της ηχοληψίας για τη συναυλία του συγκροτήματος του 18άνω και την οικονομική κάλυψη της διαμονής του 8μελούς συγκροτήματος μαζί με τους 2 θεραπευτές σε ξενοδοχείο για το βράδυ μετά τη συναυλία.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος  πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την ηχητική κάλυψη της συναυλίας και την διαμονή του 8μελούς συγκροτήματος του 18άνω και των 2θεραπευτών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 85/11-06-2012 έγγραφο του «ΔΙΟΛΚΟΣ» και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Τη συνδιοργάνωση του Δήμου Κορινθίων με  το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΔΙΟΛΚΟΣ», στα πλαίσια του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών (26Ιουνίου)», στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κόρινθο από 23-06-2012 έως 25-06-2012.
Β) Εγκρίνει το ποσό των 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, για την κάλυψη των εξόδων ηχητικής κάλυψης της συναυλίας και την διαμονή του 8μελούς συγκροτήματος του 18άνω και των 2θεραπευτών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 με ΚΑ15/6473.0001 και τίτλο «έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» ποσού 70.000,00 €.
            Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 196 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ