Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22/06/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-717100

Κόρινθος 26/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Παρασκευή 22/6/2012 με βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν :
· Εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία οι απολογισμοί και ισολογισμοί χρήσεων 2009 και 2010 του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα των δημοτικών ενοτήτων 1)Άσσου-Λεχαίου, 2)Κορινθίων, 3)Σαρωνικού, 4)Σολυγείας και 5)Τενέας, μετά τον προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και τον έλεγχό τους από τους Ορκωτούς Λογιστές, οι οποίοι δεν διαπίστωσαν προβλήματα.
· Εξελέγησαν οι αντιπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Πελοποννήσου: Αλέξανδρος Πνευματικός –Δήμαρχος, Χρήστος Μελέτης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Βασίλειος Ρούκης δημοτικός σύμβουλος.
· Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου-πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και περιβάλλοντες χώροι-πεζόδρομοι». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου, το οποίο, μετά τους Πεζόδρομους, θα αναβαθμίσει την πόλη. Μετά την έγκριση της πρώτης φάσης αξιολόγησης από το Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ανοίγει ο δρόμος για την τελική έγκριση και δημοπράτηση του έργου, που αφορά νέα οικολογικά δάπεδα, νέα φύτευση και περισσότερο πράσινο στην πλατεία ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ, στον προαύλειο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου επί της Εθνικής Αντίστασης και τους πέριξ χώρους.
· Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του Δήμου στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΡΑ του ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση 650.000 € της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά συγκροτήματα του 1-13ου και του 2ου δημοτικών σχολείων της πόλης της Κορίνθου».

 

 

 

από το γραφείο τύπου