8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 04/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή και το Σάββατο 6 και 7 Ιουλίου του 2012, ο Δήμος Κορινθίων θα συμμετάσχει στο 8ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, το οποίο αποτελείται από 140 Καλλικρατικούς Δήμους και θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη.
Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, είναι πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει ως κύριο στόχο την Προαγωγή της Υγείας των Πολιτών μέσα από την ανάπτυξη Πολιτικών Δράσεων Υγειονομικής Ενημέρωσης του Κοινού με προώθηση προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, καθώς και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Κορινθίων θα εκπροσωπηθεί ενεργά από τον Δημοτικό Σύμβουλο, Ιατρό και Πρόεδρο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου κ. Μάριο Σταματάκη.

από το γραφείο τύπου