ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 6-07-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 29640
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                      
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                              
 
                                  
 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2012:   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      Αποδοχή χρηματοδότησης 129.400 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
2.      Λήψη απόφασης για τον τρόπο ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013
3.      Συνδιοργάνωση επετειακής εκδήλωσης για τη Κύπρο σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
4.      Φιλοξενία αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Lugoz –Ρουμανίας, στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών
5.      Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη δημοτική ενότητα Σαρωνικού
6.      Συνδιοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ «Κόρινθος 2012» σε συνεργασία με το Κορινθιακό Θέατρο Β. Ρώτας
7.      Αίτηση Οργανισμού Προώθησης και Ανάπτυξης Αστικού Αθλητισμού (μη κερδοσκοπική εταιρεία) για διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (μπάσκετ 3Χ3)
8.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
9.      Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων»
11. Παράταση ή μη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Χιλιομοδίου
12.Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 
 
                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ