Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 10/07/2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αύξηση εσόδων ύψους έως και 1.048.000 € θα αποφέρει στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», η έγκριση συμμετοχής του στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης [ΕΕΤΑΑ ΑΕ].
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και αφορά στην εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετήσουν δωρεάν τα παιδιά τους σε Σταθμούς φιλοξενίας βρεφών και νηπίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Κορινθίων συμμετέχουν στην εν λόγω δράση για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 προέβη σε σημαντική μείωση του χρηματοδοτούμενου ποσού τόσο ανά βρέφος όσο και ανά νήπιο. Συγκεκριμένα, για την σχολική περίοδο 2011 – 2012 το χρηματοδοτημένο ποσό ανά βρέφος ήταν 4.200 € έναντι 3.700 € που ισχύει για τη νέα σχολική περίοδο, ενώ για τα νήπια το χρηματοδοτούμενο ποσό μειώθηκε από τα 3.400 € στα 2.900 €.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» κος Μάριος Σταματάκης, επισήμανε τη σημαντικότητα συμμετοχής του Νομικού Προσώπου στο εν λόγω πρόγραμμα καθώς η υλοποίησή του αφενός θα ανακουφίσει οικονομικά τους γονείς αφετέρου θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο προς τα φιλοξενούμενα νήπια όσο και τους γονείς.

 

από το γραφείο τύπου