ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 39, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πληροφορίες: Κ. Διαμαντή

Τηλ.: 27413-61025

Fax: 27410-75191

Κόρινθος 11/07/2012

Αρ.Πρωτ.: 30577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 11/210/11-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν αιτήματος της Τεχνικής Εταιρείας ”Ευπάλινος”.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) αναρτάται :
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr)
4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Άσσου– Λεχαίου

τοπογραφικό διάγραμμα στον οικισμό Κάτω Άσσου στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις συμβολαιογραφικές πράξεις με αριθμούς 3154/10-1-2008 και 3259/14-3-2008 του Συμβ/φου Βραχατίου Παναγιώτη Πούλλου και με αριθμό 14978/4-2-2008 της Συμβ/φου Κορίνθου Ειρήνης Λαού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος) για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό Τύπο.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ