Σύμφωνο Συνεργασίας ΓΓ δια βίου μάθησης με το Δήμο

Δίδεται στη δημοσιότητα έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σχετικά με το

«Σύμφωνο Συνεργασίας με το Δήμο Κορινθίων».

Το παρόν Σύμφωνο αποτελεί απόρροια και συνέχεια πρότερου Συμφώνου μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΕΔΕ.

Leave a Comment