ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 39

Ταχ. Κώδικας: 20100 Κόρινθος

Πληροφορίες: Στ.Κουτσοδήμου

Τηλέφωνο: 27413-61004

Fax: 27410-75191

Κόρινθος, 24 Ιουλίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 33728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ 178/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό «Κεχριές», Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων κατόπιν αιτήματος του κ. Γεωργίου Μητρογιαννόπουλου του Παναγιώτου.
Έχοντας υπόψη το αρθ. 35 §1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) αναρτάται:
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr)
4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό «Κεχριές» της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1431/16-05-2006 πράξη παραχώρησης Συμβ/φου Κορίνθου Μαρίας Γκέλη.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε