Πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων από τον Δήμο Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax:27410-71700

Κόρινθος 10/08/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων πληροφορεί τους συμπολίτες μας, ότι οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων θα πραγματοποιηθούν την παραμονή της Γιορτής της Παναγίας 14 Αυγούστου του 2012, όπου και θα πιστωθούν στο λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος κατά την απογραφή του, στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

από το γραφείο τύπου