ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 13-08-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 37098
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ…………………………..
ΠΛΗΡ.: Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 17η Αυγούστου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης 130.000 € από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή διαβάσεων πεζών και προμήθειας αστικού εξοπλισμού. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
2. Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.
3. Έγκριση πίστωσης για τη μεταφορά αντιπροσωπείας του πολιτιστικού Οργανισμού Ουκρανίας από τους Αγ. Θεοδώρους στη Κόρινθο για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
4. Έγκριση της αριθ. 49/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων» προϋπολογισμού 400.000 €
5. Έγκριση της αριθ. 50/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000 €
6. Έγκριση της αριθ. 59/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 100.000 €
7. Έγκριση της αριθ. 60/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 90.000 €
8. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας περιπτέρου στη Δ.Κ. Σοφικού
9. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ