Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού»

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 272
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 15/11-07-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 07 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, ύστερα από την αριθμ. 29.640/06.07.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Τζαναβάρας Δημήτριος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Μπάκουλης Δημήτριος
24.Καρπούζης Γρηγόριος
25.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
   26.Πούρος Γεώργιος
27.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Χριστάκης Ηλίας
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Βατουσιάδης Νικόλαος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Ζαχαριάς Σπυρίδων
6.      Τόγιας Σωκράτης
7.      Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
          2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          5.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
          10. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
          11.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
          12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
          13.Μπάνος    Αθανάσιος – Γαλατάκι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
8.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου Ε.Η.Δ θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 2) Μπάκουλης Δημήτριος, 3) Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος και 4) Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος Η.Δ .
 
Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 272    Ο Προεδρεύων  - Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας
 για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων προτίθεται να διοργανώσει δύο (2) πολιτιστικές εκδηλώσεις την 15-7-2012 και 19-8-2012. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο «ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.  Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006. 
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κας Λέκκα Σοφίας η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:
«Ο Δήμος όπως κάθε χρόνο διοργανώνει εκδηλώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Αθικιων, φέτος πιο συγκεκριμένα θα διοργανώσει τις κάτωθι εκδηλώσεις:
1.      Στις 15/07/2012 χορευτική συνάντηση με συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων Πνευματικού Κέντρου Αθικιων, Σταυραετοί Χανίων, Μορφωτικού Συλλόγου Λιμνών και Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα χρειαστούν δαπάνες για την:
α) Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης,
β) Κατασκευή εξέδρας για την εκδήλωση,
γ) Αφεψήματα για τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων που θα περιλαμβάνουν αναψυκτικά, γλυκά και σάντουιτς.
 
2.      Στις 19-08-2012 παιδική παράσταση Θεάτρου Σκιών – Καραγκιόζης από το θίασο του Ηλία Καρρελά ( Ο Καραγκιόζης και οι άθλοι του Ηρακλή – μυθολογία). Για τη πραγματοποίηση της παράστασης θα χρειαστεί δαπάνη αμοιβής του θιάσου Ηλία Καρελά.
 
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων θα προκληθούν συνολικά δαπάνες που θα ανέλθουν στο ποσό των 2.500,00 €.
Η κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του 2012 πίστωση με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» αρχικού προϋπολογισμού 200.000,00€».    
 
                 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β  του Ν. 3463/2006  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Χριστάκη Ηλία, 2) Αθανασάκου Θωμά και 3) Γκερζελή Ιωάννη).
 
Α) Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων στις 15/07 και 19/08/2012 στο Πνευματικό Κέντρο «ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.
 
1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ δαπάνη ποσού 2.048,00 € για την διοργάνωσηχορευτικής συνάντησης στην  οποία  θα συμμετάσχουν χορευτικά συγκροτήματα από το Πνευματικό Κέντρο Αθικίων, Σταυραετοί Χανίων, Μορφωτικό Σύλλογο Λιμνών και Πολιτιστικό Σύλλογο Σολομού στις 15 Ιουλίου 2012.
Με το ανωτέρω ποσό  θα καλυφθούν δαπάνες για:
Ø      Ηχητική Κάλυψη,
Ø      Κατασκευή εξέδρας,
Ø      Αφεψήματα για τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων που θα περιλαμβάνουν αναψυκτικά, γλυκά και σάντουιτς
 
2. ΕΓΚΡΙΝΕΙ δαπάνη ποσού 452,00 € για την παιδική παράσταση Θεάτρου Σκιών – Καραγκιόζης από το θίασο του Ηλία Καρρελά (Ο Καραγκιόζης και οι άθλοι του Ηρακλή μυθολογία) στις 19 Αυγούστου 2012.
 
Β)  Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» αρχικού προϋ/σμού 200.000,00 €.
  
Γ) Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.500 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/ 272/ 2012 .
 
  
   Ο    ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ