ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 

 

 

 

    

 

              

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Κόρινθος, 30-08-2012 

 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 39043

 

 

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

 

 

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                  

 

                                                                                                                                        

 

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      

 

            Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                   

 

                ΠΛΗΡ.:                                                                                       

 

        ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                              

 

                                

 

 

 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 3 Σεπτεμβρίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.      Εξέταση διαμαρτυρίας κατοίκων Τ.Κ. Στεφανίου σχετικά με τη λειτουργία ανεμογεννητριών

 

2.      Αποδοχή εκχώρησης αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μετατροπή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» σε περίπτωση ένταξή της στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

3.      Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για την  υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μετατροπή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου σε Ευφυές Θεματικό Μουσείο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»

 

4.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέας πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία συμβούλου για την προετοιμασία των ενεργειακών –βιοκλιματικών στοιχείων του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΚΑΠΕ για ενεργειακά ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

 

5.      Αποδοχή χρηματοδότησης 615.000 € για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋ/σμού 2012

 

6.      Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης στη παραλιακή ζώνη οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής  Δ.Κ. Γαλατακίου

 

7.      Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στη πόλη της Κορίνθου

 

8.      Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και ορισμός επιτροπής διαχείρισης

 

9.      Γνωμοδότηση επί του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ» στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας

 

10. Αίτημα Γεώργιου Σούκουλη για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα  -Δέλτα Κορίνθου  στα Ο.Τ. 780-781-783-784-785 και Κ.Χ. 782

 

11. Αίτημα Αριστομένη Περπάτη για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα  -Δέλτα Κορίνθου στα Ο.Τ. -781-783-784-785 και Κ.Χ. 782

 

12. Αίτημα Νικολάου Γ. Παπουτσή για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα  -Δέλτα Κορίνθου στο Κ.Χ. 614

 

13. Αίτημα Κυριάκου Ανδρόπουλου για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα  -Δέλτα Κορίνθου στα Ο.Τ. 798-799

 

14. Έγκριση της 81/10-7-2012 απόφασης Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

15. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων

 

16. Επιχορηγήσεις περιβαλλοντικών Συλλόγων από πιστώσεις της Πολιτικής  Προστασίας

 

17. Επικαιροποίηση της μελέτης «Αποχέτευση και Βιολογικός Δ.Δ. Κόρφου» και  υλοποίηση του έργου.

 

18. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού   Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή έργων Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Σολομού 2008»

 

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων»

 

20. Δέσμευση πιστώσεων για τη προμήθεια καυσίμων έτους 2013

 

21. Ορισμός ορκωτού λογιστή –ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2011

 

22. Αύξηση θέσεων μικροπωλητών παραγωγών αγροτικών προϊόντων στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

 

23. Έγκριση πίστωσης για το βιβλίο  με τίτλο «Αρχαία Κορινθία»

 

24. Συμμετοχή του Δήμου στον 11ο τριήμερο παρεμβατικού κινηματογράφου από την Κορινθιακή Εστία  «Λέων Σγουρός»

 

25. Συμμετοχή στην εκδήλωση διεξαγωγής του Σπάρταθλου

 

26. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋ/σμού

 

27. Αίτημα Μαρίνας Αποστολίδου για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου εισόδου-εξόδου στην ιδιοκτησία της επί της οδού Πηγάσου 27β.

 

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Τενέας»

 

29. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους νεκροταφείων και παραβάσεων ΚΟΚ, κλπ.

 

30. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

31. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο προς πιστοποίηση Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  του Επιμελητηρίου Κορινθίας

 

32. Αίτημα Αντωνίου Χατζημάρκου για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στο υπό ίδρυση πλυντήριο αυτοκινήτων επί της οδού Πατρών 123

 

33. Αίτημα Νικολάου Κολόκα για μείωση του μισθώματος του υπ΄ αριθμ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς σύμφωνα με το Ν. 4071/2012

 

34. Αίτημα Ευάγγελου Ντέμου για μείωση του μισθώματος του κυλικείου στο νεκροταφείο Ζωοδ. Πηγής, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012

 

35. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης παραγωγικών αδειών και αναθεώρηση αυτών.

 

36. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

37. Έγκριση δαπανών του Δημοτικού Συμβούλου Μάριου Σταματάκη για τη συμμετοχή του στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας,  στην Αλεξανδρούπολη

 

38. Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Νικόλαο Γεραλή στο Λέχαιο.

 

39. Αίτημα Γεωργίας Λιούντρη κατοίκου Λεχαίου, για μείωση βεβαιωθέντος ποσού τελών Κ.Χ. έτους 2010

 

40. Αίτημα Χριστίνας Μαρινού για χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτιοφόρο.

 

41. Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό της Τ.Κ. Κάτω Άσσου.

 

42. Διάθεση πιστώσεων

 

43. Απαλλαγή τελών Νεκροταφείου του οικογενειακού τάφου Γεωργίου Μούτσου στο Ρητό, λόγω δωρεάς

 

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ