Εθελοντισμός από τον Δήμο Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 26/09/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων επιδιώκει την δημιουργία νέων δομών και προγραμμάτων που θα επιφέρουν μια σημαντική αλλαγή στην αντιμετώπιση και επίλυση των τόσο μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο πολίτης. Πρωτίστως αποβλέπουμε στη στήριξη των ευπαθών ομάδων αλλά και στη δημιουργία καινοτόμων δομών και προγραμμάτων που θα προλαμβάνουν τη δημιουργία νέων μορφών περιθωριοποίησης και κοινωνικών δυσλειτουργιών και θα στοχεύουν στην επίτευξη μιας υψηλής ποιότητας ζωής και την προαγωγή της υγείας, για όλους τους κατοίκους της πόλης μας.
Για την καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών κοινωνικών προβλημάτων κρίνεται αναγκαία η συνεργασία όλων των κρατικών, τοπικών και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, φορέων, που ασκούν άμεσα ή έμμεσα Κοινωνική Πολιτική. Χρειάζεται επίσης η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου κοινωνικής πολιτικής, με τη συμμετοχική δράση και των ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Η συμμετοχή των πολιτών, τόσο στο επίπεδο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και στο επίπεδο της προσφοράς προς το συνάνθρωπο, της λειτουργίας ομάδων αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας, είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στη δημιουργία ενός κλίματος στο δήμο που να προωθεί την ευημερία όλων των κατοίκων της και την κοινωνική συνοχή.
Η Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Δράσης στο Δήμο μας, φιλοδοξούμε, όχι να υποκαταστήσει αλλά να στηρίξει τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου που ήδη λειτουργούν καθώς και άλλα που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε άμεσα.
Βασιζόμενοι στην ιδεολογική σκέψη πως όλοι μαζί μπορούμε σίγουρα να επιτύχουμε περισσότερα, καλούμε όλους τους συνδημότες μας, να δώσουν το χέρι στο συνάνθρωπο, να γίνουν και αυτοί μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Κορινθίων και:

ό Να νοιώσουν τη χαρά της προσφοράς
ό Να δώσουν στον ελεύθερο χρόνο τους νόημα
ό Να κάνουν τη γνώση τους πράξη
ό Να γίνουν μέλη της πιο ζεστής ομάδας της πόλης
ό Και, όσον αφορά τους φοιτητές μας να διευρύνουν το βιογραφικό τους με τη βεβαίωση του Δήμου Κορινθίων για τη συμμετοχή τους στα εθελοντικά μας προγράμματα


Η Εθελοντική Ομάδα Κοινωνικής Δράσης θα στηρίζεται και θα συντονίζεται από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου.
Εθελοντής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε επιθυμεί (ανεξαρτήτως ηλικίας – φύλλου – μόρφωσης – πολιτικής πεποίθησης ή θρησκείας) με βασική προϋπόθεση την ειλικρινή διάθεση προσφοράς και την αγάπη προς το συνάνθρωπο και την πόλη.
Ο εθελοντής – μέλος της εθελοντικής ομάδας Κοινωνικής Δράσης του Δήμου Κορινθίων θα μπορεί να συμμετέχει στα προγράμματα:

ό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης & Ψυχαγωγίας ατόμων με αναπηρία – πρόγραμμα «έξω μαζί»
ό Υποστήριξης και φροντίδας ατόμων με αναπηρία
ό Κοινωνικό παντοπωλείο
ό Υποστήριξη Προγραμμάτων προσφοράς σε Φαρμακευτικό υλικό και δωρεάν παροχές ιατρικής περίθαλψης
ό Δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών ROM
ό Καταγραφής των τοπικών κοινωνικών προβλημάτων
ό Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε παιδιά απόρων μαθητών Δημοτικού
ό Στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών με την φύλαξη παιδιών
ό Δράσεις για ανέργους
ό Πρόληψης και προώθησης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας
ό Προώθησης της αγωγής υγείας και Προώθησης των προγραμμάτων πρόληψης της εγκληματικότητας
ό Άλλα κοινωνικά προγράμματα
ό Περιβαλλοντικά ή άλλα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος

 

 

από το γραφείο τύπου