Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας & Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες “Έξω μαζί”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.:27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 25/09/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων, πραγματοποιεί για πέμπτη χρονιά το καινοτόμο πρόγραμμα «Έξω μαζί» για παιδιά και νέους με αναπηρίες.
Είναι ένα Πρόγραμμα Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης παιδιών και νέων με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου υπό την επίβλεψη και εποπτεία ειδικών του Δήμου και με την συμβολή των μελών της Εθελοντικής Ομάδας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων.
Το «Έξω μαζί», περιλαμβάνει ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως : Θέατρο, κινηματογράφο, αθλητικές δραστηριότητες, έξοδο για καφέ κ.λ.π. και πραγματοποιείται έπειτα από μηνιαίο προγραμματισμό.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, προϋποθέτει την αίτηση του γονέα στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων και την κατάθεση των απαραίτητων εξής δικαιολογητικών :
· Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιτρέπει την συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα
· Κατάθεση της σχετικής γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής
· Λήψη κοινωνικού ιστορικού από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου.

Για αιτήσεις συμμετοχής αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Κορινθίων, Δευτέρα – Παρασκευή, στο τηλέφωνο: 27413.61022.


Η Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σοφία Λέκκα