ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 28-09-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 43918
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                     
                ΠΛΗΡ.:                                                                                    
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                              
 

                                

 

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 3η Οκτωβρίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για το στρατόπεδο και τους λαθρομετανάστες
2.      Λήψη οριστικής απόφασης έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων
3.      Καταγραφή ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κορινθίων και αξιοποίησή της.
4.      Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας» ποσού 260.352,87 € 
5.      Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων» προϋ/σμού 400.000 €
6.      Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας» προϋ/σμού 90.000 €
7.       Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας» προϋ/σμού 100.000 €
8.       Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –Επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» προϋ/σμού 100.000 €
9.      Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου για την παραλαβή κλειδάριθμου από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων έτους 2012 για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
10.Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
11.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας» και παράταση προθεσμίας περαίωσής του.
12.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου»
13.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας»
14.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.  
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου»
16. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τενέας»
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δ.Δ. Αγγελοκάστρου» (ΑΜ 290/2009)
19. Παράταση προθεσμίας έργου «Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων»
20. Έγκριση της 81/10-7-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής περί ψήφισης του ΟΕΥ
21. Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 
22.  Αίτημα Αρδευτικού Συνεταιρισμού Περιγιαλίου «Ο Άγιος Νικόλαος» για παραχώρηση της χρήσης του Υδατόπυργου Περιγιαλίου
23. Αίτηση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σπαθοβουνίου για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό σχολείο.
24. Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας
25. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στη Βενετία για την παρακολούθηση των εργασιών του Πανεπιστημίου της Πεσκάρα που αφορούν την Κόρινθο
26. Αίτηση Μαρίας –Ελένης Ασημακοπούλου για παροχή νερού Δήμου Κορινθίων στη Τουριστική Μονάδα που πρόκειται να δημιουργήσει στο κτήμα της στη Τ.Κ. Κατακαλίου
27. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
28. Αιτήματα εταιριών κινητής τηλεφωνίας για τροποποίηση των συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών χώρων.
29. Αποδοχή ή μη της 95/2012 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ακινήτου (170 €/τ.μ.) στο 651 Ο.Τ. σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας Κορίνθου
30. Αίτηση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάϊμερ και Συναφών Διαταραχών για παραχώρηση χώρου στέγασης στο Περιγιάλι
31. Εξώδικος συμβιβασμός για καταβολή αποζημιώσεων στην περιοχή σχεδίου πόλης Αγιαννιώτικα.
32. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
33. Αίτηση Θεοδόση Κοντόζογλου για προμήθεια του Β΄ τόμου του βιβλίου του «Κόρινθος σελίδες από τη νεότερη ιστορία της 1900 -2012»
34. Κατανομή χρηματικού ποσού 99.152,75 € στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες
35. Καθορισμός αριθμού οικόσιτων ζώων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες Δήμου Κορινθίων.
36. Έγκριση δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου
37. Έγκριση δαπάνης εορτασμού της μάχης του Νικηταρά στο Χιλιομόδι
38. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού
39. Απαλλαγή προσαυξήσεων
40. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
41. Αίτηση Μαρίας Μαρκέλλου επί της εισφοράς σε γη και χρήμα σχεδίου πόλης Κορίνθου
42. Διαγραφή οφειλών
43. Αίτημα σπουδαστή ΤΕΙ (τμήμα Μηχ/γιας) για πρακτική άσκηση στο Δήμο
44. Αιτήσεις δημοτών για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
                                                                               
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ