ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ.Δ/νση: Ερμού 39, 20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61004

Fax: 27410-75191

Κόρινθος 24-09 2012

Αριθμ.Πρωτ.: 43032

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ 306/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, γνωμοδότησε υπέρ του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, όπως αυτό προτείνεται από την εποπτευόμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην οποία έχει ανατεθεί και η ευθύνη του έργου ανέγερσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ» στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας.
Έχοντας υπόψη το αρθ. 35 §1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) αναρτάται:
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr)
4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Κορινθίας

το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη στο οποίο φαίνεται ο «χώρος» ο οποίος προορίζεται για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος, Πληροφορίες: Στ. Κουτσοδήμου), για να λάβουν γνώση του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
 

ΤΟΠΙΚΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ