Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για Ανεμογεννήτριες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 03/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες του τις εκφάνσεις και ανταποκρινόμενη στο πάνδημο αίτημα των κατοίκων της περιοχής του Στεφανίου προχώρησε στις ακόλουθες πρώτες δράσεις:
1-Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου με την υπ, αριθμ. 298/12 απόφασή του, δρομολόγησε τη σύσταση ειδικής Επιτροπής που αποτελείται από κατοίκους και δημοτικούς συμβούλους, με αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας του συνόλου των προβλεπομένων αδειοδοτήσεων για τα έργα εγκατάστασης 33 ανεμογεννητριών στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας» και «Χλογός» Στεφανίου.
2- Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις για να ελέγξει τη τήρηση της νομοθεσίας αλλά και των αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκαν όπως, τις αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών, τις αποστάσεις μεταξύ των αιολικών εγκαταστάσεων, τον τύπο και την ισχύ των ανεμογεννητριών που τελικά εγκαταστάθηκαν, απόσταση από τα όρια του χωριού, κ.α.
Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου μέσω της σύστασης της Ειδικής Επιτροπής, θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και την νομιμότητα των αποφάσεων που αφορούν τις εγκαταστάσεις της αιολικής ενέργειας στα πλαίσια των δεσμεύσεών της για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή.

 


Από το γραφείο τύπου