ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 39, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πληροφορίες: Κ.Διαμαντή

Τηλέφωνο: 27413-61025

Fax: 27410-75191

Κόρινθος, 3 Οκτωβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 44698

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 19/335/3-9-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη στον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Άσσου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν αιτήματος του κ. Γεράσιμου Αθανασούλη του Νικολάου.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) αναρτάται :
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr)
4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου

τοπογραφικό διάγραμμα στον οικισμό Κάτω Άσσου στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με την υπ΄ αριθμ. 13025/20-10-1997 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβ/φου Κορίνθου Δημήτριου Καλλίρη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος) για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον τοπικό Τύπο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη περιοχής Κάτω Άσσου Δ.Κορινθίων

Τοπογραφικό διάγραμμα στην περιόχη Κάτω Άσσου Δ.Κορινθίων