ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κόρινθος, 11-10-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 46039
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                   
                ΠΛΗΡ.:                                                                            
            ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                              
                            
 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.      Λήψη νέας απόφασης επανυποβολής του αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων του χώρου του 6ου Συντάγματος Πεζικού και του Πεδίου Βολής για αξιοποίηση 
2.      Αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για επίσπευση των ενεργειών κατασκευής των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον παραχωρηθέντα χώρο των πρώην ΚΕΥΑ στα Εξαμίλια
3.      Αίτημα στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για άμεση παρέμβαση στον οικισμό των αθίγγανων στα Εξαμίλια προς πάταξη της ραγδαία αυξανόμενης εγκληματικότητας και αυθαιρεσίας
4.      Απόκτηση του ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης με το οποίο υδρεύεται η Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου από τη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
5.      Έγκριση της έκθεσης εσόδων και εξόδων του Β΄ τριμήνου έτους 2012 του Δήμου
6.      Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων
7.      Ανάθεση στα ΕΛΤΑ της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος
8.      Καθορισμός τιμής μονάδας για προσκυρώσεις εδαφικών τμημάτων στο σχέδιο πόλεως Αγ. Γεωργίου στις ιδιοκτησίες με αρ. κτηματογραφήσεων 267 στο Ο.Τ. 207, 256 στο Ο.Τ. 208 και 378 στο Ο.Τ. 214
9.      Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606
10.Αίτημα Ελένης Χρόνη για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος ιδιοκτησίας της, σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου για τη μετατροπή εισφοράς σε χρήμα
11.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού
12.Έγκριση της 89/23.7.2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Κορινθίων», περί τροποποίησης προϋπολογισμού.
13.Αίτημα Κων/νου Παπασταμόπουλου για χορήγηση άδειας εισόδου -εξόδου χώρου στάθμευσης επί της οδού Στεφάνου 48
14.Αίτημα Μούτσου Ιωάννη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην οδό Κ. Παλαμά 3α
15. Έγκριση δαπάνης για μετακινήσεις Δημάρχου εκτός έδρας
16..Αίτηση δημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 
                                                                                
 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
           
                

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ