3 εκ ευρώ για Αγροτική Οδοποιία στο Δήμο Κορινθίων 𝞢𝞹𝞪𝞱𝞸𝞫𝞸ύ𝞶𝞲 – 𝞛𝞪𝟁ός, Ά𝞬𝞲𝞸ς 𝞘𝟂ά𝞶𝞶𝞰ς – 𝞦𝞲𝞴𝞲𝞸𝞵ό𝞭𝞲, 𝞐𝞵ό𝞶𝞲 – 𝞙𝞪𝞴𝞸𝞬𝞮𝞺𝞸𝞴ί𝞵𝞪𝞶𝞸 – 𝞔.𝞞 𝞔𝞹𝞲𝞭𝞪ύ𝞺𝞸𝞾

Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Αρχή από την έναρξη της θητείας της, υλοποιώντας τον σχεδιασμό της που αφορά την συμμετοχή σε όλες τις ενεργές Προσκλήσεις και τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα με σκοπό την διεκδίκηση και εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων, προέβη στην κατάθεση 3 ΝΕΩΝ χρηματοδοτικών αιτημάτων συνοδευόμενων από πλήρεις Μελέτες στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποσκοπώντας στην βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των κατοίκων των περιοχών που εντάσσονται τα 3 αυτά έργα.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
𝟏𝛐 Έ𝚸𝚪𝚶: «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού
Αμόνι-Καλογερολίμανο με την Επαρχιακή
Οδό Κορίνθου-Επιδαύρου»
𝝥𝝦𝝤Ϋ𝝥𝝤𝝠𝝤𝝘𝝞𝝨𝝡𝝤𝝨: 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:
Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 5,24 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Σοφικού του Δήμου Κορινθίων, που εξυπηρετεί την πρόσβαση σε αγροτοδασικές εκτάσεις νότια του οικισμού “Αμόνι”.
Επίσης προβλέπεται πλευρικά η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για συλλογή και απαγωγή των όμβριων υδάτων.
 
𝟮𝝾 Έ𝝦𝝘𝝤:«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού
Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου»
𝝥𝝦𝝤Ϋ𝝥𝝤𝝠𝝤𝝘𝝞𝝨𝝡𝝤𝝨: 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:
Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 4,09 χιλιόμετρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων.
Επίσης πλευρικά της οδού προβλέπεται η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για τα όμβρια ύδατα.
 
𝟯𝝾 Έ𝝦𝝘𝝤:«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού
Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό»
𝝥𝝦𝝤Ϋ𝝥𝝤𝝠𝝤𝝘𝝞𝝨𝝡𝝤𝝨: 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ:
Περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης χωμάτινης αγροτικής οδού σε συνολικό μήκος 3,06 χιλιόμετρα, σε εκτός
σχεδίου περιοχή της κοινότητας Κουταλά του Δήμου Κορινθίων, που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις αγροτικές περιοχές των οικισμών Σπαθοβουνίου και Μαψού. Επίσης πλευρικά της οδού προβλέπεται κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων για τη συλλογή και απαγωγή των όμβριων υδάτων.