Αποκατάσταση ι.ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφικό Κορινθίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γραφείο Τύπου

Κολιάτσου 32, 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλ.: 27413-61000

Fax: 27410-71700

Κόρινθος 16/10/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου δίνοντας έμφαση στην πολιτιστική μας κληρονομιά και αξιοποιώντας την χρηματοδότηση του προγράμματος «Θησέας», ενέκρινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1ο ΑΠΕ του έργου ¨Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Σοφικού», όπου δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης και πέρας του έργου την 15/01/2013.
Ο Ναός του Αγ. Γεωργίου, με εξωτερικές διαστάσεις 13.25 μ. Χ 10.15 μ., κτίστηκε το 1700 μ χ. και μαζί με το παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάμπους, που έχει προσαρτηθεί στη βόρεια πλευρά του, έχουν κηρυχθεί διατηρητέα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.(ΥΠΠΟ).
Οι εργασίες που θα γίνουν στην παρούσα εργολαβία επικεντρώνονται στη στερέωση και συντήρηση του ναού του Αγ. Γεωργίου στο Σοφικό, με περιορισμό των εργασιών στα απαραίτητα επίπεδα και σεβασμό στη διατήρηση των χαρακτηριστικών εκείνων στοιχείων αυθεντικότητας του.
Γενικά οι εργασίες περιλαμβάνουν την στερέωση και εξυγίανση της επιφανείας των λιθοδομών εξωτερικά και εσωτερικά του κτίσματος, την ενίσχυση της θεμελίωσης, την κατασκευή σενάζ στην κορυφή λιθοδομών, την τοποθέτηση ελκυστήρων, αποκατάσταση λίθινης στέψης και οδοντωτών ταινιών και την μερική αποκατάσταση της επιστέγασης.
Γενικότερα στην εργολαβία αυτή περιλαμβάνονται α) η σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση των αγιογραφιών, που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Δ/νση Συντήρησης του ΥΠΠΟ, β) οι εργασίες για την προστασία και συντήρηση των αγιογραφιών και γ) ανασκαφικές εργασίες για αρχαιολογικού σκοπούς, που θα υποδειχθούν από την 25Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων(Ε.Β.Α.)
 

από το γραφείο τύπου