ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Στο πλαίσιο  σύναψης προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης  εκπαιδευτικών προγραμμάτων  από τον Δήμο μας  εθνικής και τοπικής εμβέλειας  , με το  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης όπως προβλέπεται από το νόμο 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α), ζητούμε τη συμμετοχή σας για την καταγραφή των εκπαιδευτικών σας αναγκών και εν γένει των προτάσεών σας αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο μας.

 Για το λόγο αυτό έχει διαμορφωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα βρείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

 Πιστεύοντας ότι η συμμετοχή σας θα συντελέσει καθοριστικά στον αξιόπιστο και ρεαλιστικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της διά βίου μάθησης και ότι θα αναδειχθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένουμε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι την

 31-10-2012

 Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορείτε να τα υποβάλλετε

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  programmatismos@korinthos.gr

ή με fax, στο 27410 76425, ή στην Διεύθυνση

Δήμος Κορινθίων

Κολιάτσου 32

20100  Κόρινθος

 Τηλέφωνα για πληροφορίες 27413 61016 κα. Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

                    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

          

                      ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ

 

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο